به زودی

دوره آنلاین مدیریت پروژه ویژه مشاورین ناظر بر طرح های صنعتی و معدنی

  • رایگان
  • آنلاین
  • مدیریت پروژه
بلیط
مهلت
قیمت قبلی
قیمت
بلیت آنلاین
۳۰ اسفند
رایگان
رایگان
توضیحات
مدت زمان دوره : 40 ساعت در مدت دو ماه – هر هفته دو جلسه آنلاین سه ساعته این دوره مخصوص مشاورین ناظر بر طرح های ایجادی و توسعه ای است که از منابع بانکی تسهیلات دریافت کرده اند. عمده هدف این دوره افزایش توان دانشی و مهارتی و عملی مخاطبان با مدیریت پروژه های صنعتی و معدنی بوده و گزارشات پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها را بر مبنای مطالعات اقتصادی و فنی تهیه می نمایند.
جلسات وبینار زمان برگزاری
0
ساعت
ساعت
نمایش همه جلسات