سه شنبه ۷ دی - ساعت ۲۲:۰۰

وبینار آنلاین مذاکرات تجاری

  • ۲,۵۰۰ تومان
  • آنلاین
  • مدیریت
بلیط
مهلت
قیمت قبلی
قیمت
بلیت آنلاین
۷ دی
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان
سوالات تخفیف دار
1- سوال شماره 1
2- سوال 2
توضیحات
این دوره به عنوان تست است تخفیف ها 1- 50 تومان 1352 2- 1000 تومان 13625
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
سه شنبه ۷ دی
ساعت ۲۲:۰۰
ساعت ۲۳:۰۰
جلسه دوم
چهارشنبه ۸ دی
ساعت ۱۶:۰۰
ساعت ۱۸:۰۰
نمایش همه جلسات